Plán akcí MO ČRS Frýdlant prosinec 07 – listopad 08


1.Příjem nových členů proběhne ve dnech 13.12.07, 10.01.08, 24.01.08, 07.02.08,
   21.02.08, vždy od 16 hod do 16 hod 30 min v klubovně na sádkách MO Frýdlant

2.První výdej povolenek proběhne dne 29.12.07 od 8 hod 30 min do 12 hod 
   v klubovně na sádkách MO Frýdlant
   

   Pstruhaři, nezapomeňte vrátit záznam o docházce a přehled o úlovcích do 
                 15.12. 2007 !!! - řádně vyplněný i sumář úlovků

   Ostatní, nezapomeňte vrátit záznam o docházce a přehled o úlovcích na 
    vodách MP do 15.01.2008 !!! - řádně vyplněný i sumář úlovků


3.Druhý výdej povolenek proběhne dne 23.02.08 od 8 hod 30 min do 12 hod v 
   klubovně na sádkách MO Frýdlant.
   Členové, nezapomeňte si zaplatit členský příspěvek na r.2008 do 28.02.2008. 
   V případě nezaplacení členského příspěvku ztrácíš členství v ČRS. Na  
   základě usnesení členské schůze je nutno též do konce měsíce února 2008  
   zaplatit za brigády na r.2008. V případě nezaplacení brigád bude toto  
   považováno za nesplnění  členských povinností důležitých pro vydání 
   povolenky na r.2008

 4.Ve dnech 1.3. a 8.3.2008 vždy od 8 hod 30 min do 12 hod v klubovně na 
   sádkách MO Frýdlant proběhne školení nových rybářů a proškolení členů, kteří  
   se dopustili přestupku při rybolovu.

5.Dne 15.03.2008 od 9 hod se bude konat v restauraci Beseda ve Frýdlantu  
   výroční členská schůze !!!
   Účast všech členů nutná, neboť na této schůzi budou schvalována důležitá 
   usnesení  platná pro všechny členy MO Frýdlant.

6.Dne 29.11.2008 od 9 hod se bude konat v restauraci Beseda ve Frýdlantu 
   členská schůze !!! Na této schůzi obdrží členové MO plán činnosti na
   prosinec 2008 a rok 2009.

  P O Z O R !!!  Brigády na rok 2009 začínají na sádkách od 2.února 2008