H o s p o d á ř

 

Sumáře úlovků ...

Odkaz na zprávu o vysazení plůdku PO do vytipovaných úseků
vodních toků ve správě Lesů ČR - STOPL H. Králové situovaných
na území CHKO JH v letošním roce.

Pstruh obecný na frýdlantsku v letech 1990-2010

Zpráva hospodáře, která měla být přečtena na neuskutečněné schůzi
dne 29 .11.2008

Krátké video z archivu hospodáře, odlov ryb z řeky Smědé.

Další video z archivu hospodáře, tentokrát krátké seznámení z naší
rybí  líhní z března roku 2006.

Další video z června 2006 o tom, jak pokročily práce na líhni.

Video z  krmení sivenů amerických naším hospodářem na sádkách MO.