U s n e s e n í

    z členské schůze konané dne 3. prosince 2007

Členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu předsedy MO Frýdlant p. Niedermayera
 2. Zprávu hospodáře MO Frýdlant p. Froňka

Členská schůze bere na vědomí:

 1. Zprávu o plnění brigádnických povinností v r. 2007
 2. Zprávu o činnosti MO v r. 2007
 3. Informaci výboru o navrhovaných změnách v plnění brigádnických
 4. povinností od r.2008 na r.2009

Členská schůze ukládá výboru MO Frýdlant:

 1. Pokračovat nadále v majetkosprávních záležitostech
 2. Intenzivně se věnovat úsilí o výstavbu nového rybníka v k.ú. Ludvíkov
 3. na vlastním pozemku MO Frýdlant.
 4. Pokračovat v budování zařízení sádek MO Frýdlant
 5. Zpracovat navrhované změny v plnění brigád. povinností v roce 2008
 6. a tyto předložit na VČS v r. 2008

   

  Usnesení zapsal:

  Valášek B.
   jednatel MO Frýdlant